CEZAS Toruń Sp. z o.o.
87-100 Toruń
ul. Poznańska 168
NIP – 879-00-07-519
KRS – 0000186091
SĄD REJONOWY W TORUNIU
VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Kapitał zakładowy – 50.200,00 zł
REGON – 870212607e-mail: cezas@cezas.torun.pl
Godziny otwarcia: 7:00 – 15:00Dział handlowy:
Radosław Maksim
e-mail: r.maksim@cezas.torun.pl
tel. (56) 621-98-06
tel. (56) 622-72-76
fax. (56) 664-59-95